کیوبال و توپ یدک


کیوبال یا همان توپ سفید به دلیل اینکه بیشتر از سایر توپ ها ضربه میخورد زودتر هم دچار آسیب میشود و نیاز به توپ جدید خواهید داشت. بهتر است کیوبال انتخابی با سایر توپ ها هم وزن و مدل باشدکمی صبر کنید...

دسته‌بندی