پارچه


پارچه های مورد استفاده در بیلیارد به دو گروه کلی تقسیم میشوند که شامل ( ماهوت ) هست که معمولا رنگ سبز زیتونی دارند و یک طرف آن پرزهای جهت دار دارد و برای اسنوکر استفاده میشود و نوع دیگر ( پارچه مخصوص پاکت ) هستند که دارای رنگ مختلف و اکثرا بدون پرز هستند .