چوب


چوب های بیلیارد ایت (پاکت بیلیارد) و اسنوکر از نظر باز شدن به چند دسته کلی تقسیم میشوند : یک تکه - که قابل بازشدن نیستند . یکدوم - که از وسط چوب پیچ دارند و به دو قسمت مساوی تقسیم میشوند تا حمل راحتی داشته باشند ( بیشتر چوب های ایت از این نوع هستند ) . یکسوم یا سه چهارم - که از حدود 40 سانت در قسمت پایین دسته باز میشوند و بعضی از چوب های اسنوکر این مدل هستند.