پارچه ایت بال


پارچه های میز ایت بال دارای عرض های مختلف هستند که از 150 سانتیمتر تا 220 سانتیمتر متغییر میباشد . هنگام خرید به عرض پارچه دقت کنید تا با عرض میزتون متناسب باشهکمی صبر کنید...

دسته‌بندی