کیس یک دوم ( طول 80 سانت )


کیس های یک دوم مناسب چوب های ایت بال میباشد ( یا اسنوکر هایی که از وسط چوب باز میشوند )کمی صبر کنید...

دسته‌بندی